praatmee

Bewoners praten al een beetje mee: veiligheid moet beter

Op zaterdag 26 september konden bewoners aangeven wat er verbeterd moet worden in de wijk. Veiligheid staat met stip bovenaan - dat moet nu maar eens aangepakt worden!

Door Anneke Stauttener,
senior projectmedewerkster stadsdeelmanagement Zuid

Op zaterdag 26 september was er in en rond het winkelcentrum Zuid de jaarlijkse sport infomarkt. Behalve de kramen met informatie over sport stond ook de wijkraad Wesselerbrink achter en voor de kraam, met daarnaast de gemeente voor de Weken van de Wijken. Daar konden alle inwoners van de Wesselerbrink opschrijven wat er concreet moet worden aangepakt in hun wijk of buurt. Met vlaggetjes kon je aangeven op de plattegrond waar dat zou moeten gebeuren. Het ging om de thema’s Veilige Leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Werken & Meedoen, Zorg & Ondersteuning en Sociale Leefomgeving.

Veiligheid had duidelijk de meeste belangstelling die dag; goede verlichting en veilig verkeer zijn belangrijk. We gaan ermee aan de slag en met elkaar bespreken we welke acties in 2016 kunnen worden aangepakt door bewoners zelf of samen met andere partners zoals gemeente, politie of woningbouwcorporaties. Het was een leuke (zonnige) dag waarbij we veel bewoners hebben gesproken.

Noot van de redactie: heb je ook ideeën of een duidelijke visie, kom dan op 29 oktober naar de meet & greet (zie de wijkagenda), of schrijf je ideeen in een (kort) mailtje naar secretaris@wesselerbrink.com.