Grote budgetaanvragen: huiswerkbegeleiding, wijkraad, en communicatie

Op 9 maart zijn drie grote budgetaanvragen gepresenteerd, voor totaal € 45.520. Dat is 30% van het totale jaarbudget van de wijk. De aanvraag voor huiswerkbegeleiding lag onder hevig vuur.

Naast vertegenwoordigers van wijkraad, gemeente, en budgetaanvragers zijn er maar 3 bewoners aanwezig. Dat is een bizar lage opkomst. Het gaat hier immers om € 3 van de € 10 die de gemeente per bewoner beschikbaar stelt.

Huiswerkbegeleiding € 17.585

Net als vorig jaar doet de Stichting Onderwijsbegeleiding een aanvraag (WB17-09-01) voor begeleiding van kinderen van minima in Wesselerbrink. De stichting vraagt € 517 per kind, voor een nieuwe groep van 34 kinderen. Alleen kinderen van ouders met een inkomen tot € 1.550 komen in aanmerking. Zij kunnen een voucher krijgen van de gemeente om hun kind deel te laten nemen. De gemeente selecteert daarmee feitelijk de kinderen.

De kosten betreffen de begeleiding zelf: € 9,75 x 1,5 uur x 40 weken per kind. Huisvesting wordt door andere sponsoren betaald.

De aanvraag ligt meteen onder vuur van een oplettende bewoner. Hij herinnert de werkgroep eraan dat bij de aanvraag van vorig jaar is gezegd dat huiswerkbegeleiding principieel niet van wijkbudget betaald moet worden. “Dit is de laatste keer” is toen duidelijk afgesproken. Het publiek kan zich helemaal vinden in de huiswerkbegeleiding; daar gaat het niet om. Het probleem is dat de politiek – lees: de gemeente – dit op zou pakken. Dat is kennelijk niet gebeurd. Waarom zou zij ook? De wijkraden betaalden dit immers elk jaar.

Bij Helmerhoek en Stroinkslanden heeft de stichting kennelijk een soortgelijke reactie ontvangen. De wijkraad adviseert de stichting om naar Stadsdeelmanagement Zuid te gaan, maar die stap heeft Wim van der Boom al ondernomen. Dan maar naar de Stedelijke Commissie. De kans is klein dat Werkgroep Wijkbreed deze aanvraag goedkeurt.

Wijkraad € 14.135

Voorzitter Peter van Herpt van de wijkraad presenteert aanvraag WB17-09-03 voor de onkosten van de wijkraad zelf, exclusief de kosten van de redactie; die volgt hierna. De helft van de aanvraag betreft de huur van twee kamers in wijkcentrum De Magneet in 2017. De andere helft is begroot voor allerlei onkosten die het bestuur dit jaar verwacht te maken, op basis van de kosten van vorig jaar.

Alsof het geld wordt rondgepompt van de gemeente terug naar de gemeente

Aanwezigen reageren vooral op de hoge prijs van de huur: € 8.600 per jaar. “Alsof het geld wordt rondgepompt van de gemeente terug naar de gemeente”, zo reageert een bewoner. De gemeente heeft al aangegeven dat die prijs markt-conform is. Bij Helmerhoek en Stroinkslanden zouden de prijzen nog hoger liggen. De wijkraad gaat op zoek naar alternatieve huisvesting. De vorige locatie bij Victoria voldoet overigens niet: de wijkraad is groter geworden en Victoria is in het weekend in in vakanties vaak gesloten.

Communicatie € 13.800

Wijkraadvoorzitter Peter van Herpt dient namens de redactie budgetaanvraag WB17-09-02 in. De aanvraag wordt gepresenteerd door redactielid Robert aan de Stegge. Het betreft de kosten voor de redactie voor maart t/m begin 2018. De redactie levert de Brinkpraat (krant) en levert inhoud op deze website, Facebook, en de informatieschermen in het winkelcentrum.

De kosten bedragen voornamelijk wijkkrant Brinkpraat: 4 edities per jaar voor € 1.950 per editie. De andere grote kostenpost is de huur van een kamer in De Magneet: € 2.600 per jaar. Voor de website is € 250 begroot – vooral voor eventuele aanschaf van software voor de nieuwe WordPress website.

Kosten voor consumpties zijn opvallend hoog; dat komt doordat de redactie niet een eigen waterkoker/koffiezetmachine mag gebruiken van de gemeente. Verder wil de redactie van 1 licentie van Adobe software naar twee, voor opmaak van krant en bewerken van foto’s en films.

De redactie heeft ook inkomsten: ca. € 1.000 per jaar voor advertenties in de Brinkpraat. En er is geld overgebleven van vorig jaar. Dat is allemaal netjes meegenomen in de begroting.

De redactie overweegt om een zelfstandige stichting te worden, en heeft daarvoor ook kosten begroot. Dat is echter nog niet in kannen en kruiken.