Buurtbingo Wesselernering

De bewonerscommissie van Wesselernering nummer 96, appartementen 47 en 49, heeft ook dit jaar weer een Buurtbingo georganiseerd en wel op vrijdagavond 21 april.

Namens de bewonerscommissie,
Roel Bartels

De opkomst was goed en de bewoners hebben weer een zeer gezellige avond gehad! Winkelcentrum Zuid heeft hier behoorlijk aan bijgedragen door prachtige prijzen beschikbaar te stellen van de gevestigde zaken zoals de Jumbo, Zuivelhoeve, Sanders Vers en Landewé.

Na een hapje en een drankje gingen de bingo-bezoekers met een voldaan gevoel naar huis en zeiden bij het afscheid graag tot volgend jaar!

Naschrift redactie: de buurt heeft hiervoor wijkbudget aangevraagd, maar dat was nog niet toegekend op het moment van publicatie van dit artikel.