Buurt op cultuurtoer door Enschede

Dertig noabers rond kruispunt Kostverloren / Holthuizenbrink brachten een bezoek aan Twentse Welle en namen actief deel aan een zangworkshop op Landgoed Op ’t Oorbeck.

Door Koen Edeling

Op zaterdag 2 september 2017 verzamelden zich rond 12:30 uur alle dertig deelnemers op het kruispunt Kostverloren/ Holthuizenbrink, bij de bewoners beter bekend als “het kerstboompleintje”, immers ook de plek waar in december traditioneel de kerstverlichting ontstoken wordt, ten overstaan van alle buurtbewoners.

Afgesproken werd om te verzamelen bij ons eerste culturele doel: de Twentse Welle. Onder de bezielende leiding van een educatief medewerkster kreeg de groep een inhoudelijk uitstekend onderbouwde rondleiding, waarbij Enschede en Twente centraal stonden. Onder het genot van een kop koffie of thee werden ervaringen uitgewisseld en onderging deze eerste culturele ervaring van de dag een grondige evaluatie.

Het tweede culturele doel van deze dag was angstvallig geheim gehouden, maar het adres werd wel prijsgegeven: Gerinkhoekweg 31, oftewel Landgoed Op ’t Oorbeck. Hier had ook zangdocente en de drijvende kracht achter Stichting “Wegwijzer in Zangkunst” Annelies Lamm zich naar toe begeven, om een workshop te geven met als thema “Liedjes van Harry Bannink- de Enschedeer met landelijke uitstraling”. Dat zingen iets is, dat met het hele lichaam dient te gebeuren, ondervonden de dertig buurtgenoten letterlijk “aan den lijve”. De weergoden waren de groep gunstig gezind, zodat het gebeuren in de buitenlucht kon plaatsvinden.

Ook deze culturele ervaringen verdienden een gedegen evaluatie en deze werd ondersteund door de culinaire talenten van onze van oorsprong Vietnamese -maar inmiddels door en door ingeburgerde Enschedese- mevrouw Tho. Minder valide deelnemers konden gebruik maken van de personenbus van De Posten, terwijl in de Twentse Welle rolstoelen klaar stonden om gebruikt te worden. Alle faciliteiten bij Op ’t Oorbeck waren gelijkvloers.

Rest ons nog dank te zeggen voor de financiële ondersteuning die het organisatieteam heeft mogen ontvangen van de Werkgroep Wijkbudget Wesselerbrink – De Posten. Zonder deze bijdrage hadden de organisatoren de culturele doelen bij lange na niet kunnen bereiken.

De zangworkshop heeft nog een positief staartje gekregen: enkele deelnemers werden dermate enthousiast dat zij zich inmiddels als potentieel lid bij zangverenigingen hebben aangemeld.