Jan Schaeferprijs

Op 5 maart is de Jan Schaeferprijs uitgereikt in 'het Paradijs'. Hier was ook Agnes van Baal van de wijkraad genomineerd.

Maar liefst negen vrijwilligers(organisaties) zijn genomineerd voor de Jan Schaeferprijs 2021.

De prijs is vernoemd naar wijlen Jan Schaefer: oud PvdA-Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en wethouder in Amster­dam. Van hem is de gevleugelde uitspraak “In gelul kun je niet wonen!” afkomstig.

De winnaar is Cemal Dogan, alle genomineerden kregen bloemen en een oorkonde.

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de genomineerden.

  • Evelien van Hattum; Stop Armoede 053
  • Tuinwerkgroep Pathmos Oase; Ben Engelbertink en Henk Thuss
  • Martijn de Lange; Stichting Zuidwester
  • Agnes van Baal; Wijkraad Wesselerbrink
  • Pierre Ruijter; houdt het Ribbelt schoon
  • Wilma Escobosa Bosman Van Leeuwen; voorzitster speeltuin Varvik
  • Cemal Dogan; Wijkwacht, Helmerhoek Schoon, Zuidwijken Maatjes, Buurtpreventie app, lid Wijkplatform
  • Chantal en Ron Keizer; al 20 jaar voor een veilig leefklimaat op de Velve, goed in contact met jongeren
  • Wim Elfering, voorzitter muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug