Bestrijding eikenprocessierups in Enschede Zuid

De eikenprocessierupsen zijn uit hun ei. De gemeente start daarom -waar dat mag en kan- met de vroegtijdige bestrijding. Op enschede.nl/eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld, en met welk biologische bestrijdingsmiddel dat gebeurt.

Bestrijding op Stroinkslanden
Veel eiken op Stroinkslanden worden vanaf eind april 2 keer behandeld met bacteriën. Dat vermindert ongeveer 60 tot 80% van de rupsen in de eiken. Stroinkslanden is een groene wijk. Er komen veel oude houtwallen en bosjes voor. Dat is ideaal leefgebied voor veel (beschermde) vlinders. Op de bestrijdingskaart staan deze vlindergebieden als een oranje of een blauwe cirkel aangegeven. Binnen die cirkels mag eigenlijk niet bestreden worden. De gemeente heeft elke eik binnen de vlindercirkels ter plekke bekeken. De eiken zonder waardplanten worden in een vlindercirkel wél behandeld met bacteriën. Waardplanten zijn planten en kruiden waar beschermde vlinders eitjes in leggen.
Rondom Dragonheart worden een aantal eiken niet bestreden. Daar staan namelijk waardplanten. Hier kunnen overlastgevende nesten ontstaan. Let dus goed op als u daar gaat wandelen.

Bestrijding op de Wesselerbrink
Ook op de Wesselerbrink kan de gemeente veel eiken 2 keer vroegtijdig behandelen met aaltjes of bacteriën. Ook hier is binnen de vlindercirkels gekeken naar planten en kruiden die voor de (beschermde) vlinders belangrijk zijn. In de omgeving van het Wesselerbrinkpark mogen weinig eiken behandeld worden. Daar kan overlast ontstaan van rupsennesten. Rondom de kinderboerderij worden de meeste eiken behandeld met bacteriën.

Bestrijding op Helmerhoek
De meeste eiken op Helmerhoek mogen met aaltjes of bacteriën worden behandeld. De bestrijding en de overlast in de Helmerhoek is daarom ongeveer hetzelfde als vorig jaar. In veel straten staan ook moeraseiken. Daar zitten over het algemeen geen eikenprocessierupsen in. Die eiken worden daarom niet behandeld. Aan de Zuidkant van Helmerhoek leeft de beschermde Eikenpagevlinder. De eiken worden daarom niet met bacteriën behandeld, maar met aaltjes. Aaltjes kunnen namelijk eerder in de bomen gespoten worden. Zo vroeg in het seizoen zitten de rupsen van de Eikenpagevlinder nog veilig in hun ei.

De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenprocessierupsen. Aaltjes verminderen het aantal rupsen in de boom met maximaal 60%. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoogte van de bomen. Hetzelfde geldt voor bacteriën. Die verminderen ongeveer 60 tot 80% van de eikenprocessierupsen in de boom.

Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen
Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten of over een (fiets)pad hangen.

 

De gemeente houdt Enschede doorlopend op de hoogte
Op enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis en sociale media worden inwoners op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als vorig jaar.