concept agenda stadsdeelcommissie Zuid 17 mei 2022

Eindelijk kan er weer een openbare vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid op 17 mei 2022. We trappen deze stadsdeelcommissie af met een fietstocht door Zuid. Na de fietstocht start het formele deel van de vergadering om 20.30 uur in het wijkcentrum de Magneet (Hertmebrink 1, Enschede). Publiek is van harte welkom.

 

 

Vergadering Stadsdeelcommissie Zuid d.d. dinsdag 17 mei 2022

 

Locatie:                             De Magneet, Hertmebrink 1 – 7544 DC Enschede

Tijdstip:                             20.30 uur
De stadsdeelcommissie start om 19.00 uur met een fietstocht door Zuid. De commissievergadering start vanaf 20.30 uur.

Voorzitter:                        dhr. Marc Teutelink

Commissiegriffier:            dhr. D Kosar (d.kosar@enschede.nl) tel: 06-48 43 55 91

 

 

 

AGENDA ¹ richttijden:
1 Opening

–          Vaststelling agenda

–          Kennis nemen van het verslag 18 januari 2022

 

20:30 uur

 

2 Vragen van de commissie ²

 

20.35 uur
3 Overige vaste agendapunten

–          Aandachtspunten en toezeggingen

 

20.50 uur
4 Korte mededelingen

 

21.05 uur
5 Nieuws vanuit de wijkraden

 

21.20 uur
6 Inhoudelijk agendapunt: Jaarplan Zuid 2022
Door een interactieve presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de inhoud van het jaarplan Zuid 2022 
21.30 uur
7 Terugblik op vergadering en vooruitblik volgende vergaderingen

 

22.00 uur

 

8 Sluiting 22.05 uur