Persbericht: Hulp bij hoge energierekening

Hulp bij hoge energierekening Heeft u moeite om uw energierekening te betalen, dan kan het Landelijk Noodfonds Energie u helpen. Dit landelijke noodfonds kan een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 betalen als u hiervoor in aanmerking komt.

De voorwaarden

  • Uw huishouden heeft een eigen energiecontract.
  • Uw energierekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto -inkomen.
  • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 200% van wettelijk sociaal minimum. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- als u alleenstaand bent, of € 3.794,- als u samenwoont met anderen.

    Aanvragen Landelijk Noodfonds Energie

Aanvragen van dit noodfonds kan via de website

. Daar vindt u meer informatie en er staat ook wat u mee moet sturen.
Als u vragen heeft, bel dan de Noodfondslijn op 085 – 088 11 11. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.