wijkbudget Geesterenbrink

GEESTERENBRINK Enschede Zuid Namens alle bewoners van Geesterenbrink, wil ik graag onze oprechte dankbaarheid uitdrukken voor de genereuze financiële steun die we hebben ontvangen voor de ontwikkeling en verbetering van onze brink. Uw bijdrage heeft niet alleen een tastbaar verschil gemaakt in ons leefgebied, maar heeft ook een diepgaand positief effect gehad op de saamhorigheid en verbondenheid binnen onze wijk.

Het is dankzij jullie visie en inzet voor de verbetering van onze leefomgeving dat we
in staat zijn geweest om een prachtige groene ruimte te creëren die niet alleen
esthetisch aantrekkelijk is, maar ook functioneel en inclusief voor alle bewoners en
vooral voor kinderen. Deze tuin dient als een ontmoetingsplaats, en een plaats voor
gemeenschapsactiviteiten.
Door uw financiële steun hebben we kunnen investeren in essentiële aspecten zoals
het aanleggen van groenvoorzieningen, en het planten van diverse flora die de
biodiversiteit bevorderd. Deze investeringen zullen niet alleen op korte termijn
vruchten afwerpen, maar zullen ook op lange termijn bijdragen aan het welzijn en de
levenskwaliteit van alle bewoners in onze wijk.
Daarnaast heeft de totstandkoming van deze brink een gevoel van trots gecreëerd
onder de bewoners. Door gezamenlijk te werken aan dit project, hebben we niet
alleen de fysieke ruimte getransformeerd, maar ook de onderlinge banden versterkt
en een gevoel van gemeenschap versterkt. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder
uw geloof in ons en uw financiële steun.
We zijn ons ervan bewust dat er vele uitdagingen zijn bij het beheren en
onderhouden van een dergelijke tuin op de lange termijn, maar we zijn vastbesloten
om dit waardevolle gemeenschapsproject levend te houden en te laten gedijen. Uw
steun heeft ons de nodige middelen gegeven om dit te realiseren, en we zijn
vastberaden om deze kans te benutten om onze wijk een nog mooiere plek te maken
om te wonen.
Nogmaals, namens alle bewoners van Geesterenbrink, willen we onze diepste
waardering uitspreken voor uw vrijgevigheid, toewijding en geloof in ons
gemeenschapsproject. We kijken uit naar verdere samenwerkingen in de toekomst
en zijn dankbaar voor de voortdurende steun van de Wijkraad.

Overkapping
De overkapping die dankzij jullie financiële steun tot stand is gekomen,
vertegenwoordigt niet alleen een fysieke structuur op onze brink, maar symboliseert
ook een gemeenschap en verbondenheid voor alle bewoners. Het biedt ons een
multifunctionele ruimte waarin wij samen kunnen komen, sociale banden kunnen
versterken en diverse activiteiten kunne organiseren die bijdragen aan het welzijn
aan onze buurt.

 

Schommel
De schommel, mogelijk gemaakt dankzij uw financiële steun, is veel meer dan alleen
een speeltoestel. Het vertegenwoordigt een symbool van vreugde, avontuur en
jeugdige onschuld. Het biedt onze kinderen de kans om buiten te spelen, hun
energie kwijt te raken en onvergetelijke herinneringen te creëren met hun vrienden
en buren.
Uw bijdrage aan dit project heeft niet alleen de fysieke speelruimte vergroot, maar
heeft ook een gevoel van gemeenschap en verbondenheid versterkt onder de
bewoners van onze wijk. Door gezamenlijk te werken aan het realiseren van de
schommel, hebben we niet alleen een speeltoestel gebouwd, maar hebben we ook
relaties versterkt en een gevoel van trots en saamhorigheid gecultiveerd binnen onze
gemeenschap.

Groen

Wij, de bewoners van Geesterenbrink, willen graag onze diepe dankbaarheid uiten voor uw onschatbare steun bij het groen maken van onze buurt. Uw vrijgevigheid en toewijding hebben een aanzienlijke impact gehad op de leefbaarheid en esthetiek van onze omgeving, en we zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Door gezamenlijk te werken aan het vergroenen van onze buurt, hebben we niet alleen de fysieke omgeving verbeterd, maar hebben we ook de onderlinge banden versterkt en een gevoel van gemeenschap versterkt. Het samen planten van groen heeft ons samengebracht en heeft bijgedragen aan een groter gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van onze buurt.

Kerst

De kerstverlichting heeft niet alleen onze brink getransformeerd in een gezellige omgeving, maar hebben ook een gevoel van saamhorigheid en vreugde verspreid onder ons. Gezamenlijk hebben we ook genoten van een kerstborrel bij de kerstversiering.