Jij maakt Zuid met 50.000 euro: de winnaars zijn bekend

Enschede, 12 april 2024 Jij maakt Zuid met 50.000 euro: de winnaars zijn bekend

Op 12 april maakte wethouder Marc Teutelink tijdens een bijeenkomst de winnende ideeën bekend
van Jij maakt Zuid, waar 50.000 euro viel te verdelen onder de beste ideeen. Alle idee-indieners
waren hiervoor uitgenodigd. Het bleef tot aan het eind toe spannend welke ideeën zouden winnen.
De meeste stemmen gingen naar een kunstwerk voor jong en oud bij de Posten, vergroening en
verbinding Zuid bij de Posten, schaduwrijke bomen voor de schapen en een herfstloop voor jong
en oud. Veel inwoners stemden online, nog veel meer kwamen langs om hun stem uit te brengen.
De indieners van de winnende ideeën kregen een cheque met daarop het bedrag dat voor hun idee
beschikbaar is. Voor alle idee- indieners was er een bloemetje.
“Ik vind het fantastisch dat zoveel mensen een idee hebben ingediend,” vertelt stadsdeelwethouder van
Zuid, Marc Teutelink. “Uiteindelijk waren er bijna 90 ideeën. Dat geeft toch wel aan hoe betrokken de
inwoners bij hun stadsdeel zijn. Daarvan gingen 10 ideeën door naar de stemronde. Allemaal goeie en
mooie ideeën. Ik feliciteer de winnaars en ben heel benieuwd naar de uitvoering.”
De commissie Initiatiefkracht Zuid heeft 3 jaar lang geld bij elkaar gespaard, zodat dit jaar het mooie
bedrag van 50.000 euro beschikbaar is om ideeen uit te voeren. Ideeën die Zuid, mooier, beter en
leefbaarder maken.
Winnaars
In totaal hebben 552 mensen hun stem uitgebracht. De indieners gaan – waar nodig met steun van de
gemeente – de winnende ideeën uitvoeren.
Stem van Enschede
Ideeën indienen en erop stemmen kon via het online platform stemvanenschede.nl/zuid en ook fysiek. Op
die website staat meer informatie over de winnende ideeën.
Wijkbudget en Initiatiefkracht
Ieder jaar is er wijkbudget beschikbaar en kunnen inwoners van Enschede ideeën indienen voor
activiteiten in hun wijk. Een wijkbudgetcommissie bepaalt of het idee aan de voorwaarden voldoet en
verdeelt het geld dat voor die wijk beschikbaar is. Indienen van ideeën voor die wijk kan via
jijmaaktdebuurt.nl. Voor ideeën die voor meer wijken gelden bestaat er initiatiefkracht. Aanvragen hiervoor
gaan ook via de webpagina van jij maakt de buurt.