verbouwingwczuid1

Winkeliers enthousiast over verbouwing

De winkeliers van het Winkelcentrum Zuid zijn over het algemeen gesproken enthousiast over de verbouwing. Na een lange periode van afzien, kijken zij uit naar een geweldig winkelcentrum met een brede variatie aan winkels.

De Mandarijn

Sommigen van hen maken van de gelegenheid gebruik om hun eigen zaak ook te verbouwen, soms om met de tijd mee te gaan en soms omdat het wel moet. Eén van degenen die wel moet verbouwen is De Mandarijn. Nu ligt het pand nog aan de buitenkant, maar na de verbouwing niet meer. Dat geeft problemen met de ingang voor het afhaal-gedeelte. Gelukkig heeft David, die de dagelijkse rompslomp van zijn ouders heeft overgenomen, genoeg ideeën om de zaak helemaal in de nieuwe situatie te laten floreren.

De markt

Een heikel punt bij de verbouwing is toch wel de situatie van de marktkooplieden. Zij zijn, na een veelbelovend begin, de afgelopen 2 jaar niet meer op de hoogte gehouden. Zelfs voor de officiële start van de verbouwing op 26 februari waren ze niet uitgenodigd. De markt is toch een belangrijk onderdeel van het winkelcentrum en het is jammer dat er niet (meer) samengewerkt wordt. Hopelijk komt daar snel verandering in. Wij zullen onze lezers natuurlijk tijdens de komende 2 jaar van de verbouwing op de hoogte houden van wat er zich zo allemaal in en rond het winkelcentrum afspeelt, zowel met stukjes als met foto’s.