vergaderinghanden5

Notulen openbare wijkvergadering 22 september 2016

Hierbij de notulen van de openbare wijkvergadering van 22 september 2016 - helaas nogal laat (5 maanden na de vergadering). Het belangrijkste onderwerp was het voorstel van de gemeente om de verkeerslichten op de kruising Wesselerbrinklaan - Het Bijvank te verwijderen.

Bekijk de notulen