Even voorstellen: Marian Posthuma van Power Zuid

Aan de hand van enkele vragen willen wij je nader kennis laten maken met mensen die een speciale taak, positie of plek hebben in Wesselerbrink. Deze eerste keer is de beurt aan: Marion Posthuma van Power Zuid.

Door Dineke Buurman

Onbevangen stapte ik de alles-in-een school de Zuidsprong binnen waar Power Zuid onderdak krijgt. Zeer nieuwsgierig wat me te wachten stond met dit interview en wat mij allemaal verteld zou worden over Power Zuid. Tot dit moment kende ik alleen de naam aan de gevel op de school, niet meer dan dat.

Ik werd opgewacht door een enthousiaste Marion Posthuma die mij na de koffie op mijn eerste vraag vertelde dat ze een maatschappelijk werk opleiding had genoten. Via-via was ze bij de gemeente terecht gekomen. Marion vertelde dat de gemeente zo’n 10 jaar geleden met de opzet van Power was gestart. De bedoeling was een activeringscentrum: met de wijk voor de wijk en dit in Noord-, Oost-, West- en Zuid Enschede. Door middel van vragen aan inwoners van deze wijken waar zij behoefte aan hadden werd dit verder uitgewerkt en zo ontstond Power Zuid aan het Lang in de alles-in-een school De Zuidsprong. Marion werd gevraagd om coach-coördinator te worden. Met haar ervaring zouden de lijntjes naar de gemeente kort zijn. Power is een activeringscentrum met allerlei activiteiten die laagdrempelig zijn en tot doel hebben de zelfredzaamheid te bevorderen.

Het centrum telt per week plusminus 175 deelnemers en ongeveer 40 vrijwilligers. De deelnemers komen vrijwillig, soms via verwijzingen en werken allemaal aan een doel. Taal is de belangrijkste activiteit. Deelname is gratis maar soms wordt er een zeer kleine bijdrage gevraagd voor het materiaal, bv voor de naai-, kook- en fietslessen. Coaching van vrijwilligers behoort ook tot de taken. Dit heeft er toe geleid dat enkele vrijwilligers de afgelopen tijd een vaste baan hebben gekregen.

Je kon merken dat Marion trots was op die behaalde resultaten en trots op haar vrijwilligers die overal ingezet worden: de administratie, taallessen, verzorging, intake-gesprekken en schoonmaak enz. Er wordt samen gewerkt op een prettige manier met de school, de collega’s, de gemeente en allerlei instanties. Op de vraag na dit enthousiaste verhaal wat de toekomstdromen zijn voor Power Zuid antwoord ze zonder aarzelen: doorgaan zoals nu. Een prettige sfeer houden, goede bekendheid en zoveel mogelijk participatie. Dit is de basis voor verder stappen.