Zonnepanelen leveren stroom voor de fontein

Afgelopen week zijn 56 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van Winkelcentrum Zuid.

In 2008 raakte de fontein in het Wesselerbrinkpark defect. Door inzet van een speciale “fonteincommissie” en met budget van de wijk is het mooie waterspel sinds 2016 weer elke zomer te zien. De jaarlijkse elektriciteitskosten bleven echter een probleem. Het idee was geboren: zonnepanelen op het dak van het winkelcentrum.

In 2017 had de wijkraad al vast € 10.000 voor de zonnepanelen gereserveerd. Het geld bleef dat jaar over omdat bewoners van Wesselerbrink er geen beroep op deden. De reservering leidde tot kritiek  van weinig bewoners op openbare wijkbijeenkomsten.

Eigenaren van het winkelcentrum hebben het dak beschikbaar gesteld (enkele winkels zijn zelf eigenaar, de rest is huurder), en afgelopen dinsdag is het eerste paneel overgedragen.

Francis Wessing, lid van de fonteincommissie:

Bij de aanschaf van een fontein in de vijver startte het zoeken naar stroomkosten met grote ijver.
De oplossing heel apart, nog een investering maar wel een “met een groot  groen hart”.
Het lijkt zo simpel achteraf, toch probeer ik te rijmen hoeveel werk dat gaf.
Uitrekenen, polsen, begroten, aanvragen, constructie-onderzoek en juridische haarkloverij.
Met eigenaren winkelcentrum Zuid de gemeente en bewoners iedereen betrokken daarbij.
Samen met die partijen en de wijkraad smeden we een plan dat voor de komende 15 jaar staat.
Nu roepen wij het uit! De wijk heeft 56 zonnecellen gelegd op het dak van Zuid.
Van af nu zijn onderhoud en stroomkosten gedekt en bij veel zon wordt de kas voor andere plannen  gespekt.

De fonteincommissie, met Timo Keuken, Ton Loevering, Frank Roeloffzen, Kitty Veenstra, Remco Hogen, en Francis Wessing

Foto’s: Johan Bruinsma, Frank Roeloffzen

Zie ook een bericht van de gemeente Enschede.