De wijkraad heeft gereageerd betreffende Broekheurneborch

in een brief naar b & w en de raadsleden

Enschede, 6 juli 2019

Geachte college/gemeenteraadsleden

Tot onze grote teleurstelling hebben wij maandagavond 1 juli en daarna ook nog eens uit de krant begrepen dat de plannen rondom de Broekheurneborch doorgaan zoals gepland.

U begrijpt dat wij als wijkraad ernstig teleurgesteld zijn over de hele gang van zaken.
Waarom niet de vlekkenkaart afgewacht, die beloofd is, zodat er van een eerlijke verdeling over onze hele stad sprake zou zijn.
De bewoners van onze wijk begrijpen heel goed dat de gemeente een zorgplicht heeft voor kwetsbare mensen; maar deze keuze voor een snelle en makkelijke oplossing zonder een goede voorbereiding en een afgewogen afronding met de omwonenden betreuren wij zeer.
Ook de autoritaire houding van een enkele heeft ons erg gekwetst.

Er wordt veel gesproken over de kloof tussen de burgers en de politiek.
Wij zijn van mening dat dit soort optreden deze kloof niet kleiner maakt maar eerder veel groter.
Een gemiste kans!

De Wijkraad Wesselerbrink