Duidelijkheid over de aanvraag Broekheurneborch

Op 4 september 2019 heeft de bekendmaking van de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de locatie Broekheurnerborgh in de Huis aan Huis gestaan. In deze publicatie stonden alle huisnummers van het hele complex vermeld. Dit is onjuist. In dit bericht geven we u hier graag duidelijkheid over

Huisnummers U-bouw
De aanvraag is alleen voor de U-bouw gedaan, namelijk Rechterveldbrink nummer 27-45, 59-65, 127-165 en 247-257. De nummering bij gebouwen met hoog- en laagbouw wijkt vaak af van de normale manier. Daardoor is de nummering van het gehele complex gebruikt voor de publicatie. Voor de duidelijkheid sturen we een tekening mee waarop de nummers staan waar de vergunning voor is aangevraagd.
Gevolgen voor het proces
We vinden het erg vervelend dat er hierdoor mogelijk bij u verwarring is ontstaan. Het heeft verder geen (juridische) gevolgen voor het proces. De wet schrijft voor dat de ontvangst van een aanvraag wordt gepubliceerd. U kunt dat zien als een bericht aan omwonenden om hen te informeren over een mogelijke verandering in hun omgeving. Dit hebben we ook toegelicht tijdens de stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 10 september.
We vinden het belangrijk dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Daarom plaatsen we naast dit bericht de publicatie nogmaals met de juiste nummering in de Huis aan Huis van 19 september 2019.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft dan willen we die graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met Zarina Dihal-Chedi via telefoonnummer 06 513 53 801 of e-mail: z.dihal@enschede.nl.