Openbare Wijkraadvergadering

Aan: alle bewoners van de Wesselerbrink Betreft: Openbare wijkbijeenkomst Locatie: De Magneet, Hertmebrink 1 Datum: donderdag 14 november 2019 Aanvang: 19.30 uur (tot 21.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur)

Programma:

 1. Opening door voorzitter Wijkraad
  • Verslag wijkbijeenkomst 28 maart 2019
 2. Mededelingen
  • Stand van zaken bijenstal
  • Ontwikkelingen wijkcentrum de Magneet
 3. Ontwikkelingen in de wijk
  • Wijkagent
  • Stadsdeelbeheer
  • Stadsdeelmanagement
 4. Financiën
 • Korte toelichting door de penningmeester
 • Budgetaanvraag wijkraad
 • Budgetaanvraag Brinkpraat
 • Budgetaanvraag inrichting rond wijkcentrum de Magneet
 1. Stand van zaken wijkbudgetten
 • Bezetting werkgroepen (nieuwe leden gevraagd)
 • Reserveringen (inrichting rond de Magneet)
 • Ideeën gevraagd voor bestedingsplan 2020
 1. Rondvraag
 2. Sluiting