AED op het Eikendal

We hebben opnieuw een AED in de wijk gekregen. De plek waar hij nu hangt is aan de Mariendaal n.8 , een centrale plek in Eikendaal. Met dank aan de familie T. Olthof voor het beschikbaar stellen v.d. mogelijkheid.

We hebben ongeveer 300 flyers verspreid om het goede nieuws te delen.

In samenwerking met de buurtcommissie, wijkraad, gemeente en De stichting Twentse Hart Safe is het gelukt de kosten voor de plaatsing van de AED en het benodigde onderhoud te regelen.

In samenwerking met de werkgroep van t Zwering/ Bruggert hebben we gekozen voor het verzorgen en organiseren van cursussen.

Inmiddels hebben zich al enthousiaste mensen aangemeld, die al een certificaat voor reanimatie hebben of deze willen volgen.

Onze werkgroep wordt ondersteund door Twente Hartsafe. Zie voor meer info:

https://www.twentehartsafe.nl/

De opleidingsmogelijkheden zijn te vinden op:

https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/    

Om een cursus te kunnen boeken, moet men zich eerst aanmelden op:

https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/aanmelden/

Vervolgens kan men een cursus boeken via:

https://www.reanimatieopleidingen-twente.nl/cursusaanbod/enschede/enschede/