DePosten

Welzijnsloket en hulp in Coronatijd Zorgcentrum de Posten

Welzijnsloket de Posten actief Er ontstaan voor onze bewoners in het verpleeghuis en kwetsbare ouderen in de wijk mooie en hartverwarmende initiatieven zoals kaartenacties, gebak, stroopwafels, beeldbellen, muziek, etc.

Het team Welzijn zet zich nu fysiek in voor onze bewoners door o.a. maaltijdenbezorging, hand- en spandiensten, kaartenactie,
welzijnspakketten, optredens, tekeningen, bewegingsactiviteiten, muziekinitiatief etc.

Met de wijkraad, Sven en de coalitiepartners van onze Buurt de Posten hebben we afstemming in de wijk en hun steun is enorm belangrijk voor ons.

Er komen steeds meer vragen en hulp op het gebied van welzijn van zowel organisaties als mensen uit de wijk. Met het bundelen van de krachten kunnen we onze (zorg) collega’s en onze bewoners beter ondersteunen.

Om het aanbod van de vele initiatieven en de vragen die gericht zijn op Welzijn (en niet gericht zijn op het primaire zorgproces) in goede banen te leiden hebben we nu het Welzijnsloket van de Posten.

Het welzijnsloket van de Posten stroomlijnt acties, initiatieven op het gebied van welzijn via:

welzijn@deposten.nl en 053- 4 753 753 (team welzijn aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur)

Organisaties, bewoners kunnen hier met hun vragen en initiatieven terecht. We kijken dan wat haalbaar is. Kortom ons team Welzijn staat in de startblokken. Uiteraard stellen we het op prijs