uitnodiging en agenda stadsdeelcommissie Zuid 31 januari 2023

Bij deze ontvangt u de conceptagenda van de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid op 31 januari 2023. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Magneet, Hertmebrink 1 - 7544 DC Enschede. Tijdens agendapunt 5 wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de Magneet. Voorafgaand aan de vergadering wordt er door stadsdeelmanagement een rondleiding door de Magneet verzorgd zodat u een beter beeld krijgt van de ontwikkelingen. Deze rondleiding start om 19.00 uur. bij 'lees verder' de conceptagenda.

 

Onderwerp Vergadering stadsdeelcommissie Zuid
Datum Tijd 31 januari 2023 19.30 uur
Locatie De Magneet, Hertmebrink 1 – 7544 DC Enschede
Voorzitter Mw. R. Hofman
Secretaris Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel: 06 – 48 43 55 91

Agenda Richttijden
Voorafgaand aan de vergadering: Rondleiding de Magneet 19.00 uur

1. Opening
a. vaststellen agenda
b. kennis nemen van het verslag van de vergadering van 6 december 2022

19.30 uur

2. Vragen van de commissie 12 19.35 uur

3. Aandachtspunten en toezeggingen 19.40 uur
4. Korte mededelingen 20.00 uur

5. Nieuws vanuit de wijkraden 20.15 uur

6. Voorstel hamerstuk:
Vaststellen bestemmingsplan "Haaksbergerstraat 1045 herziening 1"
Toelichting: In 2019 is het bestemmingsplan “Haaksbergerstraat 1045” vastgesteld.
Hiermee werd het mogelijk om een paardenkliniek op het perceel Haaksbergerstraat
1045 te realiseren. Bij dat bestemmingsplan was inrichtingsplan bijgevoegd. Dat
inrichtingsplan was met een voorwaardelijke verplichting verbonden met de planregels.
Bij de uitvoering van het bestemmingsplan bleek dat een andere inrichting van het terrein
zorgt voor een betere bedrijfsvoering. Om een andere inrichting op het terrein toe te
staan, is het nodig om het bestemmingsplan te herzien. Het bestemmingsplan
“Haaksbergerstraat 1045 herziening 1” voorziet in het andere inrichtingsplan, waarmee
een betere en efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt.

20.30 uur

7. Voorstel hamerstuk: Vaststellen bestemmingsplan ‘’Allemansveldweg 150’’
Toelichting: Aan de Allemansveldweg 150 bevindt zich een paardenhouderij/manege. De
eigenaar heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan "Allemansveldweg 150" heeft als doel een minicamping te realiseren
bij de bestaande paardenhouderij/manege. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken
ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

20.35 uur

8. Inhoudelijk agendapunt: informerend – Ontwikkeling Magneet
Toelichting: Tijdens dit agendapunt krijgt uw commissie door een presentatie zicht op het
ontstaan van de Magneet, de actuele situatie en de plannen voor de toekomst.

20.40 uur

9. Inhoudelijk agendapunt: informerend – Energiearmoede
Toelichting: Tijdens dit agendapunt wordt uw commissie op de hoogte gebracht over het
Plan van Aanpak en de stand van zaken met betrekking tot Energiearmoede in Stadsdeel
Zuid.

21.30 uur

10. Sluiting 22.30 uur