Een schoolmoestuin bij de kinderboerderij

Enschede - Groep 5a van basisschool de Windroos heeft sinds begin dit jaar een eigen moestuin. Deze bevindt zich bij kinderboerderij de Wesseler. Met enige regelmaat komen de kinderen er om onder andere bezig te zijn met hun tuintje en natuurlijk om ook even met de dieren te knuffelen.

Het contact tussen basisschool de Windroos en kinderboerderij de Wesseler begon al enige tijd geleden met een samenwerking rondom de Sinterklaastijd. Dit beviel wederzijds prima en van daaruit volgde er onder andere een educatieve les rondom de moestuinen die te vinden zijn bij de Kinderboerderij. Met grote ogen keken de kinderen naar hoe alles groeide en bloeide en stelden zij allerlei vragen aan Leon Haghuis (beheerder kinderboerderij). Hij ontving de school met open armen. Van daaruit is er een gezamenlijk idee ontstaan om een stuk moestuin beschikbaar te maken voor de klas. Zo konden ze zelf aan de slag en ervaren hoe alles groeit en bloeit.

Onder leiding van dhr. Haghuis werd er door de vrijwilligers van de kinderboerderij een stuk grasveld, naast de schuur gelegen, omgeploegd en omgetoverd tot een heuse moestuin. Het is een prachtige plek, dichtbij de schuur met alle materialen en bij de picknickbankjes. De picknickbankjes lenen zich dan ook uitstekend voor een educatief praatje van de leerkracht. Het is fantastisch dat alle mensen van kinderboerderij de Wesseler zich in hebben gezet om dit mogelijk te maken voor de kinderen van basisschool de Windroos.

Vervolgens was het aan de leerlingen van groep 5a om het verder vorm te geven. Het onkruid werd verwijderd, de grond werd klaargemaakt en vervolgens kon er gezaaid worden. De kinderen hebben er van alles gezaaid. Van spinazie tot aardappels, van bonen tot bindsla en van pepers tot radijs, alles is er te vinden. Tweewekelijks onderhouden de kinderen hun moestuin door het verwijderen van onkruid en te zorgen voor de ideale groei omstandigheden voor alle planten. Met een grote glimlach gaan de kinderen altijd naar de kinderboerderij toe en zo vertrekken ze ook weer. Leren door te doen en te ervaren, het ideale plaatje.

Naast het onderhouden van de moestuin proberen de kinderen zich ook een beetje in te zetten voor de kinderboerderij en zijn omgeving. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking. Ze proberen zo nu en dan ook tijd te maken om zwerfafval dat er ligt rondom de kinderboerderij op te ruimen met grijpers. Maar ook zijn zij bereid om andere kleine klusjes te doen als de kinderboerderij hun hulp kan gebruiken.

Kortom is er een mooi contact ontstaan, waardoor kinderboerderij de Wesseler een prachtige leerplek is voor de leerlingen van de Windroos. Leren in de praktijk, door te doen en te ervaren. Met steun en hulp van dhr. Haghuis en alle vrijwilligers van de kinderboerderij, waar de Windroos ook erg dankbaar voor is. Het is een prachtig voorbeeld van “noaberschap” in een mooi stukje van Enschede zuid.