Aanleveren kopij Brinkpraat

Heb je een redactionele bijdrage voor de wijkkrant? Nieuws of achtergrond?Mail die dan uiterlijk****woensdag 14 juninaar: contact@brinkpraat.nl -Wesselerbrink, Stroinkslanden, Helmerhoek. De JUNI-kranten komen uit op woensdag 28 juni. Dat is de laatste voor de zomer 2023. In juli & augustus verschijnt er geen wijkkrant. In september verschijnt de volgende weer: deadline woensdag 6 september.