Stadsdeelcommissie Zuid dinsdag 10 oktober 2023

Er is dinsdag 10 oktober een openbare stadsdeelvergadering inWoonzorgcentrum De Broekheurnerstede (Livio), Broekheurnerplein 2

Voorzitter
M. Baas
Toelichting
Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 10 oktober 2023 10.00 uur worden ingediend bij de heer D. Kosar, commissiegriffier, d.kosar@enschede.nl – 06-48435591
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Vragen van de commissie
 2. 3

 3. 4
  Korte mededelingen
 4. 5
  Nieuws vanuit de wijkraden
 5. 6

  De Posten, Domijn en Gemeente Enschede willen de commissie meenemen in de kansen die er liggen op het gebied van Wonen en Zorg in de buurt de Posten.
  Daartoe is een kansenkaart met potentiële initiatieven opgesteld die nader wordt toegelicht. De kansenkaart geeft weer welke kansen er gezien worden samen met wijkbewoners en partners in de buurt de Posten.

 6. 7

  Tijdens de vergadering van stadsdeelcommissie Zuid op 16 mei jl. is door uw commissie gesproken over energiearmoede en in het verlengde daarvan over de rol die woningcorporaties hierin vervullen. Vanuit uw commissie is gevraagd de woningbouwcorporaties uit te nodigen en een toelichting te geven op de verduurzamingsopgave. Tijdens dit agendapunt nemen de woningbouwcorporaties Domijn, Ons Huis en de Woonplaats de Stadsdeelcommissie aan de hand van een presentatie mee in de opgave, de aanpak en wat dit voor stadsdeel Zuid betekent.

 7. sluiting