Participatiebijeenkomst woensdag 18 oktober 2023

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging met informatie die onder de omwonenden in de directe omgeving is verspreid in de stedelijke doorsnijding van de A35. Hierin staat wat de bedoeling van de avond zal zijn en waar we met de inwoner over in gesprek willen gaan. De participatieavond zal plaatsvinden op 18 oktober, in wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes.

Twee jaar geleden organiseerden we de eerste participatiebijeenkomsten over zonnepanelen  langs de A35. Daarbij stond het verkennen van de mogelijkheden centraal. We zijn nu in de  planfase en doen ook daarbij graag een beroep op u.  

Waar staan we nu? Wat is er gebeurd met de eerdere inbreng van de inwoners en bedrijven?  Hoe passen de zonnepanelen in het landschap? Kunnen we zonnepanelen als landmarks of  kunstobjecten plaatsen in het recreatief gebied? Kunnen we de zonnevelden verdiept aanleggen en zo de openheid van het essenlandschap behouden? En waar liggen eventuele  mogelijkheden voor financiële participatie? 

We nodigen u uit om deel te nemen aan de participatiebijeenkomst op woensdag 18 oktober. 

Wat gaan we doen? 

Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen, ideeën of aandachtspunten rondom de duurzaamheidsroute A35. Op deze avond gaan we gezamenlijk de koers bepalen voor een duurzame toekomst. We starten met een gezamenlijk deel. Daarna gaan we in kleine groepjes dieper op thema’s in als ruimtelijke inpassing (hoe gaat de A35 er straks uit zien?) en financiële participatie (welke voordelen of opbrengsten zijn er mogelijk door deze duurzame opwek?). 

Wie zijn er aanwezig? 

De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk project van 6 gemeenten (Enschede, Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo en Wierden), Rijksdiensten, Provincie Overijssel en netbeheerders. Tijdens deze participatieavond ontmoet u medewerkers van de gemeente Enschede en Rijkswaterstaat.

DATUM ONS KENMERK PAGINA 

27 september 2023 2300080395 2 / 3 

We nodigen u uit op: 

�� woensdag 18 oktober 

�� 19.00 – 21.00 uur 

�� Wijkcentrum ‘t Ni-je Terphoes 

Noordhollandstraat 4, Enschede 

Denk met ons mee 

Uw ideeën zijn waardevol. De kracht van verandering ligt in de diversiteit van onze ideeën. Als gemeente vinden we de inspraak van al onze inwoners belangrijk. Vertel uw familie, vrienden, buren en kennissen dan ook over deze participatiesessie en nodig ze graag uit deel te nemen. 

Uw visie is de sleutel tot een betere toekomst voor onze gemeente. U hoeft u overigens niet aan te melden voor deze avond, u kunt zo binnenlopen. 

Graag tot ziens op woensdag 18 oktober! 

Met vriendelijke groet, 

René Pruysers Paul Bielen project- & ontwikkelmanager gemeente Enschede projectleider Rijkswaterstaat

DATUM ONS KENMERK PAGINA 

27 september 2023 23000803953/3