Afscheid Stadsdeelmanager Pepita de Rosario

Op 19 september werd in de Kinderboerderij de afscheidsbijeenkomst gehouden voor Pepita de Rosario, Stadsdeelmanager Enschede Zuid.

De aanwezige gasten konden, onder het genot van een hapje en een drankje, luisteren naar een toespraak van de wethouder van Enschede Zuid, Jurgen van Houdt.
Hij memoreerde haar jarenlange inzet voor de 3 zuidwijken en had ook nog enkele anecdotes, waar door iedereen van genoten werd. Daarna overhandigde hij haar een ludiek cadeau (een stokpaardje).

Jurgen van Houdt overhandigt Pepita een stokpaardje

In haar dankwoord sprak Pepita nogmaals haar dank uit voor de prettige samenwerking met de vele organisaties in Zuid en zei dat ze in de toekomst de wijken wel zou blijven bezoeken.
Hierna werd de nieuwe Stadsdeelmanager, Timo Keuken, voorgesteld. Over hem leest u verderop in deze krant meer. Aan alle uitgestalde cadeaus in de Kinderboerderijj was te zien hoe zeer het werk van Pepita gedurende de afgelopen jaren gewaardeerd is.
Pepita, het ga je goed!