PCOB bijeenkomst afvalscheiding

De Protestants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede, nodigt u graag uit voor een activiteiten- en ontmoetingsmiddag op woensdag 14 februari 2018. Dit keer staat Afvalscheiding in het teken en wordt verzorgd door Milieudienst Twente.

Op deze middag komt een medewerker van de milieudienst Twente iets vertellen over de Afvalscheiding.

Niet alleen wat je moet scheiden, maar ook hoe doe je dat? Waarom doe je dat? Welke problemen ondervinden we er bij en hoe kunnen we dat oplossen?

Iedereen produceert dagelijks afval. De ene persoon meer dan de ander. Gemiddeld gaat dit per jaar om meer dan 500 kilo per persoon. Zo’n 80 procent van uw restafval kunt u scheiden. Dit levert veel op: grondstoffen, energie en een schoner milieu. Daarnaast bespaart u geld, omdat u minder restafval hoeft aan te bieden. Waarom wordt het ene afval gescheiden ingezameld en het andere niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee: de afvalstoffenheffing van de gemeente kan dan omlaag. Samen houden we Nederland schoon.

De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.30 uur en zal gehouden worden in een lokaal van de Immanuëlkerk aan de Wich. Nijkampstraat 95. Te bereiken met buslijn 4 en 5.

Wij ontmoeten graag de 50-plussers, nieuwe leden en gasten, iedereen wordt van harte uitgenodigd op deze bijeenkomst! De thee en de koffie met koek staat op tijd voor u klaar. De toegang is gratis.

Voor meer informatie en aanmelding nieuwe leden, tel.: 06-268 003 30 of www.pcob.nl