Bingo-avond Hertmebrink

Het is bijna al een traditie geworden, de Bingo die de Bewonerscommissie Hertmebrink elk jaar 5 maal voor haar bewoners organiseert om de ‘winterperiode’ door te komen. Een verslag van 14 maart.

Door John Kuiper,
penningmeester Bewonerscommissie Hertmebrink

Elke keer zijn er 60 tot 80 bewoners die mee doen en een gezellig avond hebben. En die dan ook een gelegenheid krijgen om eens met andere bewoners dan de eigen buren te praten.

Gezien de situatie van veel bewoners probeert de commissie de kosten zo laag mogelijk te houden. Dan is het mooi dat de wijkraad het besluit neemt een deel van de kosten voor de zaalhuur te ‘subsidiëren’. Het is dan zo jammer dat op gelijkertijd de gemeente de zaalhuur zo sterk laat stijgen dat die subsidie daar vrijwel aan op gaat. Tot nu toe kunnen we de financiële eindjes aan elkaar knopen en hopen erop dat de gemeente dat in de toekomst niet onmogelijk maakt.