Verantwoording besteding € 116.287 wijkbudget in 2017

Ook in 2017 mochten bewoners van Wesselerbrink zelf kiezen waar het wijkbudget aan besteed werd. Totaal werd er circa € 7 per bewoner uitgegeven. Da's minder dan ooit. Waar ging het heen?

Bestedingsplan

In haar bestedingsplan legt de wijkraad verantwoording af aan gemeente en bewoners over de besteding in 2017. Anders dan andere jaren is het niet uitgebreid besproken in een openbare wijkvergadering.

In dit artikel vind je een korte analyse met veel diagrammen. Alle getallen zijn toegekende bedragen. In werkelijkheid zijn de uitgaven meestal minder, en is er geld terug naar “de pot” gegaan. De werkelijke uitgaven zijn helaas anders geadministreerd; ze zijn bekend bij de gemeente.

Geld laten liggen

Ook dit jaar kreeg de wijk het geld niet op. Om die reden is er geld gereserveerd voor grote uitgaven in 2018.

De grootste aanvragen

Aan het eind van dit artikel vind je alle uitgaven gedetailleerd op een rij. Hier al vast de top 6:

Besteding per wijkdeel

Kwamen er in 2016 nog 111 goedgekeurde aanvragen, in 2017 is dat gedaald naar 92. Hieronder de verdeling naar wijkdelen.

Het Lang steekt er met kop en schouders bovenuit. Maar niet qua totaal bedrag, zoals hieronder te zien is in de rechter kolom van 2017:

Categorieën

Hoewel de volgende indeling in categorieën niet heel handig is, geeft het wel inzicht. Opvallend is het enorme percentage dat we uitgegeven hebben aan feesten en uitjes. Betekent dit dat Wesselerbrink verzadigd is? Gaat het zo goed met de wijk?

Alle uitgaven op een rij

Hieronder zie je alle 92 uitgaven van de hoogste tot de laagste.

Wat ons opvalt

  • De bekende truc is toegepast: om niet publiek verantwoording te hoeven afleggen voor uitgaven groter dan € 5000 is het feest van verbinding opgesplitst in twee keer € 5000.
  • Duurzame kerstbomen € 10.000: onverwachte uitgave omdat er geld over was aan het eind. Dat kwam onder meer doordat een grote aanvraag van Mariëndaal erg laat werd ingetrokken.
  • De redactie van deze website en van wijkkrant Brinkpraat heeft € 9.835 aangevraagd, maar aan het eind van het jaar € 2.697 overgehouden door uitgestelde uitgaven en meevallende advertentie-inkomsten.
  • Het Lang heeft geld uitgegeven aan een tent. Onze wijk heeft een slechte ervaring met dit soort uitgaven. Eigenaren lenen de spullen vaak niet uit, en als ze dat wel doen vragen ze er geld voor. Spelregels daarvoor ontbreken.
  • Muziekstudio StudiWow heeft enkele jaren geleden een complete geluidsstudio aangeschaft van wijkgeld. In 2017 is er € 4.275 besteed. Het is onduidelijk waaraan. Wijkbewoners kunnen van alle bestedingen op de website alleen maar de titel en een zinnetje zien dat er over geschreven is.
  • Onderaan de lijst staan enkele uitgaven met bedrag € 0. Dit kan komen doordat de gemeente het bedrag uit een ander “potje” heeft betaald.
  • In totaal hebben ca. 15 van de 92 bewoners voldaan aan de eis dat men een foto of verslagje naar de redactie moeten sturen. De redactie verzoekt aanvragers om alsnog een verslagje te sturen – maar ze weten natuurlijk wel beter: de wijkraad controleert het toch niet.

Robert