Huisvesting RIBW

Huisvesting RIBW GO in Broekheurnerborch

Huisvesting RIBW GO in Broekheurnerborch.

Cliënten mogen pas geplaatst worden als hier een omgevingsvergunning voor is verleend.

Op dit moment is nog geen aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Zo gauw deze binnen is, wordt de Wijkraad hiervan op de hoogte gesteld.

Zarina Dihal-Chedi
Wijkregisseur Stadsdeelmanagement Zuid