workshop creatief schrijven

Altijd al willen leren hoe je pakkende dialogen schrijft? Hoe je in een kort verhaal toch de karakters van je personages kunt laten zien? Of hoe je kunt spelen met stijl en inhoud van je verhaal? Doe dan mee aan de gratis workshop Creatief Schrijven, gegeven door schrijversvakschooldocent Job Creyghton.

 

Over de workshop Creatief schrijven

In deze drie uur durende workshop behandelt de docent de basis voor het schrijven van een kort verhaal (inhoud, stijl, structuur) en besteedt hij speciale aandacht aan pakkende dialogen. Hoe iemand praat zegt immers iets over iemands identiteit, maar kan ook voor misverstanden zorgen. Juist in dialogen komt de ‘klankkleur’ van een personage, zijn of haar eigen manier van praten, pakkend naar voren.

Deze workshop is al 1 keer gegeven, tijdens de Week van de Amateurkunst. Wegens succes wordt hij nogmaals aangeboden.

 

Over Job Creyghton

Job Creyghton was jarenlang docent aan de schrijversvakschool, de Universiteit Leiden en de School voor de Journalistiek, maar richt zich inmiddels weer helemaal op het schrijven van een nieuwe roman. Speciaal voor de WAK maakt hij een uitzondering: amateurschrijvers krachtiger leren schrijven, daar maakt hij graag tijd voor vrij. Job is de auteur van hét handboek voor creatief schrijven, Effectief en Creatief Schrijven. In zijn speciaal voor de WAK ontwikkelde workshop Creatief Schrijven voor amateurschrijvers besteed hij speciale aandacht aan taal en taalvariatie.

Specificaties van de workshop

 

De workshop vindt plaats op 15 oktober van 19.00 – 22.00 uur bij het Stroinkshuis, en is gratis.

Wil je meedoen? Kijk dan op www.wakenschede.nl/event/workshop-creatief-schrijven/ en meld je uiterlijk 8 oktober aan.

 

Schrijfwedstrijd

De provincie Overijssel weet, net als deze krant, hoe belangrijk het is dat mensen zich creatief kunnen uiten én dat ze daarin ondersteund worden. Daarom steunt ze de WAK.

Ze biedt deze workshop aan in het kader van de schrijfwedstrijd ‘Misversta(a)nd’. Deelnemers aan de workshop worden dan ook uitgenodigd het verhaal waaraan ze in de workshop gewerkt hebben in te zenden naar deze schrijfwedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden op www.misverstaand.nl/schrijfwedstrijd.

 

 

Schrijfwedstrijd Misversta(a)nd

“Een misverstand? Als ze nou maar geluisterd had, was het zo slim niet gelopen..”

 

Opdracht: Schrijf een kort verhaal (maximaal 1000 woorden) over een misverstand. Een andere taal, achtergrond, identiteit, een ander referentiekader. Druk, ruis op de lijn, de radio hard. Elkaar verkeerd begrijpen is zo gebeurd. Maar waar dat toe kan leiden?

Inzenden

Sla je verhaal op als Word-bestand, met als naam van het bestand de naam van de (Overijsselse) gemeente waar je woont en je mailadres. Zie het voorbeeld hieronder:

 

Stuur een mail met je korte verhaal in de bijlage naar schrijfwedstrijd@misverstaand.nl. De beste verhalen worden gepubliceerd via het platform www.jijenoverijssel.nl. De schrijvers van de beste verhalen worden daarnaast uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop Jezelf online presenteren als schrijver. Deelnemers ontvangen uiterlijk 15 november bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

Workshop Jezelf online presenteren als schrijver

De schrijvers van de beste verhalen uit elke gemeente in de provincie Overijssel worden uitgenodigd bij de workshop Jezelf online presenteren als schrijver, dinsdagavond 10 december 2019, waarin ze tools aangereikt krijgen zichzelf en hun verhaal digitaal te presenteren (denk: podcast, vlog, luisterboek), om zo een groter publiek te bereiken.

 

De eindproducten die dit oplevert kunnen vervolgens ingezet worden om het eigen verhaal te promoten, via de eigen (social-)media, maar ook via www.jijenoverijssel.nl.