Wat weet u van uw wijkraad?

Enschede kent 22 wijken waar een dorpsraad, wijkraad, wijkplatform of buurtkring actief is. Ze onderhouden intensief contact met de gemeente en andere partijen over allerlei zaken die spelen in de wijk of uw buurt.

Graag vernemen wij wat u weet van het werk van ons als dorpsraad / wijkraad/ wijkplatform/ buurtkring. U hebt tot 20 oktober de mogelijkheid een enquête in te vullen. Ga naar www.kennispunttwente.nl/vragenlijsten .

De resultaten dragen bij aan versterking van het wijkraadswerk en de samenwerking met de gemeente. Uw inbreng is waardevol. Ook als u onbekend bent met de wijkraad. Het invullen duurt slechts enkele minuten.