Inzameling van herfstbladeren in uw wijk

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk.
De grootste ronde is in het najaar. Begin 2021 vindt de tweede ronde plaats. Dan wordt het nog achtergebleven blad verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.
Lees verder Inzameling van herfstbladeren in uw wijk

Samen Winter Warm

Beste bewoners
Meer dan ooit zijn we op elkaar aangewezen in deze tijd waar het corona virus veel invloed heeft op ons dagelijks leven. Het is heel tegenstrijdig: juist door afstand van elkaar te houden, kunnen we elkaar helpen. Hoe moeilijk dit is blijkt in de praktijk. Temeer omdat niet iedereen hetzelfde omgaat met de regels die de overheid heeft ingesteld om samen het virus in toom te houden.
Dat vraagt veel van ons. Begrip voor elkaars standpunt zou ons al een heel eind verder helpen. Maar veel beter nog: elkaar aanspreken op gedrag wat niet okay is. Lastig……
Lees verder Samen Winter Warm